MG Trường Chinh

Bảng giá

Bảng giá

New MG 5

New MG 5
 • 1.5 MT

  399,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • 1.5 CVT STD

  459,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • 1.5 CVT DEL

  499,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

MG RX5

MG RX5
 • 1.5T STD

  739,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • 1.5T LUX

  829,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

MG HS

MG HS
 • 1.5T DEL

  699,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • 1.5T LUX

  749,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Xe MG5

Xe MG5
 • MG5 Standard

  523,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • MG5 Luxury

  588,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

Xe MG ZS

Xe MG ZS
 • ZS Standard

  538,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • ZS Comfort

  588,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

 • ZS Luxury

  638,000,000₫ (Báo giá lăn bánh)

.